Концепцията на Брайън Мълиган за мобилизации с движение за периферните стави (MWM) и апофизалните плъзгания за гръбначния стълб (SNAGS и NAGS) са еволюция в съвременното приложение на физиотерапевтичните средства. Те съчетават едновременното корекционен мануален натиск от страна на терапевта и активни физиологични движения, изпълнени от страна на пациента. Намира широко приложение особено при спортни травми ,а и като цяло възвъщат нормалните функции на опорно-двигателния апарат .
Ставите в човешкото тяло са съставени от 2-3 ставни повърхности. Нито една от тях не съвпада напълно с другата, с която контактува. Физиологичните движения в една става са съчетания от плъзгане и въртене (ротация) на ставните повърхности (партньори). Например бедрената кост и подбедрицата образуват колянната става. Крайните им части, с които образуват колянната става и контактуват помежду си не съвпадат напълно. Възможно е по-най различни причини повърхностите да се разместят в рамките на т.н. „позиционна грешка”. Това би довело до болка при определено движение.
 
Основна цел на манулната терапия е да се отстрани тази „позиционна грешка”, чрез акцентиране върху плъзгателните движения в ставите. Казано по-друг начин да се „отблокира ставата”. Важно правило е по време на мануалната терапия да не се предизвиква болка,т.е извършват се безболезнени движения на ставата съчетани с мобилизация.

Мълиган